O Firmie

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są następujące usługi:

  • transport drogowy materiałów
  • zbieranie, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
  • zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
  • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  • gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych