Władze spółki

Andrzej Sokół – Prezes Zarządu

Tomasz Rus – Prokurent

Krzysztof Baradziej – Prokurent