Zakład Produkcji Spoiw

Spółka JSW Zwałowanie i Rekultywacja dysponuje linią produkcyjną zlokalizowaną w Czerwionce-Leszczynach, gdzie uruchomiła produkcję spoiw mineralno-cementowych stosowanych do wykładki mechanicznej i torkretowania wyrobisk górniczych. Spoiwa są dostarczane na potrzeby kopalń JSW S.A. Wyroby są dopuszczone do stosowania w zakładach górniczych na podstawie Certyfikatu uprawniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa nr OBAC/0014/CB/22 wystawionego przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 21.