Rekultywacja

Spółka JSW Zwałowanie i Rekultywacja świadczy usługi rekultywacji technicznej i biologicznej terenów zdegradowanych. Usługi te są realizowane na obszarach działalności Grupy Kapitałowej.