Zwałowanie

Spółka JSW Zwałowanie i Rekultywacja świadczy usługi zwałowania odpadów wydobywczych na obiektach unieszkodliwiania odpadów na części obiektów w obszarze działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A.