Obszar i cel działalności

Celem działalności Spółki JSW Zwałowanie i Rekultywacja jest świadczenie usług związanych z zagospodarowaniem odpadów pokopalnianych oraz rekultywacją terenów zdegradowanych działalnością górniczą. Cele te realizowane są za pomocą technicznych i biologicznych metod rekultywacji oraz specjalistycznego sprzętu transportowego i budowlanego.