Komunikat do przetargu pn.: "Wykonanie odwodnienia terenów obiektu "Pochwacie""

Informacja

Informujemy, że w SIWZ do ww. postępowania pkt. 10. ppkt.1) Wadium, wkradł sie błąd pisarski tj. "W przedmiotowym zadaniu ustala się wadium w wysokości 50.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych" 

powinno brzemieć:

"W przedmiotowym zadaniu ustala się wadium w wysokości 50.000,00 zł,słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych"