ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/1/2023 Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa rur PE 450mm o długości ok. 8400 mb"

Odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.: "Dostawa rur PE 450mm o długości ok. 8400 mb" - ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/1/2023

JSW ZiR Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania od firmy Gamrat Spółka Akcyjna z Jasła

Pytanie 1

Chciałbym zapytać czy w przetargu nr PP/TS-1/1/2023 można wystartować tylko na jeden rodzaj rur czy konieczny jest udział w obu częściach?

a) Rura do wykopów i przewiertu sterowanego:

- PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN 450 długość ok. 4961,44 m - 413 szt

b) Rura do crackingu:

- PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN 450 z płaszczem PP długość ok. 3438,26 m – 287 szt

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ Spółka nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta winna obejmować całość zamówienia

 

Pytanie 2

Proszę również o odpowiedź czy rury :

b) Rura do crackingu:

- PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN 450 z płaszczem PP długość ok. 3438,26 m – 287 szt

Mają być rurami 2-wu warstwowymi z dodatkowym płaszczem PP czy 1-no warstwowymi z dodatkowym płaszczem PP??

 

Odpowiedź:

Mają być rury 1-no warstwowe z dodatkowym płaszczem PP