ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/2/2023. KOMUNIKAT DO PRZETARGU pn.: "Przebudowa wraz z modernizacją rurociągu wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Bełku"

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Spółka umieszcza prawidłowe przedmiary dla ww. prac. Zmiana:

Obmiar „2 KO Grabowa – Ruch Knurów” – pozycja 14, 277, 286

Obmiar „1 KO SUW Bełk – Ramża Leśniczowka” – pozycja 20, 143, 154

 

Zgodnie ze Specyfikacja techniczną Zamawiający przekaże Wykonawcy zakupione rury, tj.:

PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN 450 długość 4968 m      

PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN 450  z płaszczem PP długość 3444 m.

     Pozostałe rurociągi dostarcza Wykonawca