ZNAK SPRAWY: PP/TR/1/2024 Zapytanie do przetargu pn.: "Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego"

Odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.: "Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego"- ZNAK SPRAWY: PP/TR/1/2024

JSW ZiR Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania

Pytanie 1

Prosimy o informację jak często w ciągu ostatnich lat wystąpiła konieczność reaizacji dostaw tego samego dnia?

Odpowiedź:

Konieczność dostaw tego samego dnia może wystąpić kika razy w miesiącu.

 

Pytanie 2

Prosimy o informację jak często w ciągu ostatnich lat wystąpiła konieczność reaizacji dostaw w soboty?

Odpowiedź:

Konieczność dostaw w soboty odbywa się stosunkowo często. Zamawiający oczekuje gotowości dostaw w każdą sobotę.

 

Pytanie 3

Wnosimy o skrócenie terminu płatności faktur do 21 dni. W związku z drastycznym wzrostem kosztów finansowania po stronie wykonawcy, a co za tym idzie koniecznością zawarcia ich w składanej ofercie, tekie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin płatności wymieniany w specyfikacji przetargowej.