Wyniki przetargów, konkursów ofert

Przetarg z dnia 07.12.2023 r. pn.: "Przebudowa wraz z modernizacją rurociągu wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Bełku - Znak sprawy: PP/TS-1/2/2023"

Spółka informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budowlano - Melioracyjne TOLOS Piotr Walczak i Wspólnicy sp. k. z Żor