Wyniki przetargów, konkursów ofert

Przetarg z dnia 28.10.2022 r. pn.: "Dostawa Superplastyfikatora do torkretu"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Androimpex Sp. z o.o. z Andrychowa. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 52,50 zł netto/1 kg + VAT. Łączny koszt wyniesie 262.500,00 zł netto + VAT (dla ilości 5.000 kg).