Wyniki przetargów, konkursów ofert

Przetarg z dnia 02.03.2023 r. pn.: "Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego"

Przedsiębiorstwo informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Borim Paliwa Sp.z o.o. z siedzibą w Studzienicach. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę upustu do ceny jednostkowej m3 oleju napędowego w rafinerii PKN Orlen w wysokości 283,00 zł netto.