Wyniki przetargów, konkursów ofert

Przetarg z dnia 17.07.2023 r. pn.: "Wykonanie odwodnienia terenów obiektu "Pochwacie""

Spółka informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budowlano - Melioracyjne TOLOS Piotr Walczak i Wspólnicy sp. k. z Żor. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 4 870 000,00 zł netto.