Wyniki przetargów, konkursów ofert

Przetarg z dnia 31.10.2023 r. pn.: "Dostawa rur PE 450 mm o długości ok. 8400 mb" - ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/1/2023

Spółka informuje, że do realizacji ww. zadania została wybrana firma "TEKS" Kaczmarek, Tatara Sp. j. z Mysłowic